Українська Polska English  
O nas
O tekturze
O pakowaniu
Stała oferta - pudła klapowe
Wyposażenie dodatkowe
Katalog kartonów fefco
Kontakt
Stała oferta - pudła klapowe

 
 
 
Sk?adane czteroklapowe pud?a, skrzynie z tektury falistej s? najbardziej rozpowszechnionym rodzajem opakowa?, szerokou?ywanym we wszystkich produkcyjnych bran?ach. Tajemnica ich popularno?ci kryje si? w niskiej cenie oraz prostocie wykonania podstawowych operacji technologicznych: produkcji, sk?adania, wype?nienia przez produkcj?, uk?adania.
 
 
 
 
  Tak zwane pud?a wieko-dno wytwarza si? indywidualnie dla potrzeb opakowania Waszej produkcji. Wykonujemy naniesienie nadruk?w, logotyp?w, reklamy w czterech kolorach.
 
 
 
 
 
  Opakowania z tektury falistej do warzyw oraz owoc?w z trzech- i pi?ciowarstwowej tektury falistej s? bardzo mocne i wytrzyma?e przy transporcie i przechowywaniu.
 
 
 
 
 
Opakowania o szczeg?lnym kszta?cie – do mebli, listwy przy?ciennej, p?yt ?cianowych.
 
 
 
 
 
 
  Produkcja z tektury falistej  dla pizzy.
 
 
 
 
 
 Pojemnik z tektury falistej.
 
 
 
 
 
 
Wielkogabarytowe kontenery.
 
 
 
 
 
Wykonujemy naniesienie nadruk?w w czterech kolorach.

 


Copyright © 2008 VFG
Designed by BionicStudio