Українська Polska English  
O nas
O tekturze
O pakowaniu
Stała oferta - pudła klapowe
Wyposażenie dodatkowe
Katalog kartonów fefco
Kontakt
Wyposażenie dodatkowe

 

 

     Kratki – to kombinacja element?w z kartonu po??czone mi?dzy sob? za pomoc? otwor?w i tworz?c seksj?. Kratki s?u?? do transportowania towar?w w celu uchronienia przy obci??eniach dynamicznych. Z kratek mo?na korzysta? przy transporcie kruchych wyrob?w, kt?re ?atwo si? t?ucz?, ze szk?a, porcelany oraz innych materia??w.

 
 
 
 
 
     Przek?adki – to wyroby z kartonu przeznaczone do wzmacniania dna pud?a z tektury falistej i podzia?u obci??e? podczas uk?adania. Przek?adki s? produkowane z trzywarstwowej tektury i mog? mie? r??n? konfiguracj?.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    Wk?adka – to element wzmocnienia opakowania w obwodzie. Wk?adka najcz??ciej jest produkowana z trzywarstwowej tektury falistej.
 
 
 
 
 
 
Du?e do?wiadczenie naszego przedsi?biorstwa – gwarancja przechowania Waszej produkcji !!!

 


Copyright © 2008 VFG
Designed by BionicStudio