Українська Polska English  
O nas
O tekturze
O pakowaniu
Stała oferta - pudła klapowe
Wyposażenie dodatkowe
Katalog kartonów fefco
Kontakt
O nas

 

 

  
Wo?y?ska Fabryka Opakowa? Tekturowych z sukcesem dzia?a na ukrai?skim biznesowym rynku od 2005 roku. Wtedy w?a?nie zosta?o za?o?one Nasze przedsi?biorstwo z produkcji tektury falistej. Udane geograficzne rozmieszczenie ( 20 kilometr?w od granicy) pozwoli?o na?agodzi? dobros?siedzkie stosunki oraz partnerstwo z Republik? Polska. Asortyment naszej produkcji jest bardzo szeroki: r??norodne kartonowe opakowania, tektura falista oraz pud?a z tego materia?u. Nasza fabryka posiada uniwersalne wyposa?enie, przydatne do produkcji opakowa? dowolnych rozmiar?w. Za czas naszej dzia?alno?ci zarekomendowali?my si? jako stabilni oraz niezawodni partnerzy.

 

 

                                      Produkujemy opakowania:

  

     do instrument?w;
     do techniki sanitarnej;
     do materia??w budowlanych oraz zdobi?cych;
     do mebli;
     do techniki AGD oraz elektroniki;
     do komputer?w i sprz?tu komputerowego;
     do ubra?;
     do bytowej chemii;
     dla przedsi?biorstw przemys?u farmaceutycznego;
     do perfumeryjno-kosmetycznej produkcji;
     do produkt?w spo?ywczych oraz napoj?w.
 

 

          Nasze przewagi: 

indywidualne podej?cie;
terminowo?? dostaw;
sprawno?? wykonania zam?wienia;
gi?tki system obni?ek;
sta?ym klientom nadaj? si? ulgi przy op?acie;
wysoka jako?? produkcji;
mo?liwe dostarczenie w regiony Ukrainy ta Polski.

 

 

Formujemy sie? dealersk?, korzystne umowy sp??pracy, specjalne ceny!

 


Copyright © 2008 VFG
Designed by BionicStudio